Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

yankowa

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
yankowa
yankowa
yankowa
yankowa
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viawiksz wiksz
yankowa
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
yankowa
9204 9861
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
yankowa
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
yankowa
1808 389d 500

s-h-i-f-t-y:

I have this tshirt. It’s 18 years old.

yankowa
yankowa
yankowa

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
yankowa
2242 9887
Reposted fromnfading nfading viaboromir boromir

July 09 2015

yankowa
Play fullscreen
zaciskam zęby żeby więcej nie powiedzieć
Reposted frommaardhund maardhund
yankowa

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viajointskurwysyn jointskurwysyn
yankowa
yankowa
yankowa

July 08 2015

yankowa
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl